ODDŁUŻANIE FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH , ANTYWINDYKACJA

■   NEGOCJACJE Z WIERZYCIELAMI  w niektórych przypadkach możliwe jest doprowadzenie do znacznej redukcji zadłużenia poprzez częściowe umorzenie długu głównego lub częściowe bądź całkowite odstąpienie od odsetek przez wierzyciela.

  REPREZENTACJA PRZED SĄDEM  [ roszczenia przedawnione ] – w niektórych przypadkach do sądu kierowane są należności które uległy przedawnieniu . Bardzo często jest tak  gdy dług został kupiony przez firmę windykacyjną od banku , instytucji finansowej lub operatora telekomunikacyjnego.  Istnieją możliwości uchylenia się od zapłaty takich zobowiązań.

■   WYKUP DŁUGU – usługa ta polega na przeprowadzeniu transakcji cesji wierzytelności na rzecz podmiotu trzeciego, któremu dłużnik będzie dokonywał spłat zobowiązania. Kwota zakupu długu może być znacznie niższa od wartości wierzytelności. Oszczędności mogą sięgać nawet 80% zadłużenia.

■   DZIAŁANIA ANTYEGZEKUCYJNE – w przypadku wszczętej egzekucji komorniczej , podejmujemy działania mające na celu wstrzymanie czynności egzekucyjnych poprzez zawieszenie postępowania, a w efekcie porozumienia z wierzycielem umorzenia egzekucji.

Jeśli posiadacie Państwo zadłużenie w firmie windykacyjnej która odkupiła dług od pierwotnego wierzyciela np. baku lub firmy telekomunikacyjnej to prosimy o niezwłoczny kontakt. 

OTRZYMAŁEŚ NAKAZ ZAPŁATY Z SĄDU?
Masz tylko 14 dni na odpowiedź!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
Bezpłatna konsultacja

Tel: 531 555 000 , 62 757-00-40
Email: biuro@intratainkasso.pl