۩  SKUP WIERZYTELNOŚCI

Proponujemy państwu odkupienie wierzytelności:

 • Należności z niezapłaconych faktur , umów , weksli – z bieżącej działalności gospodarczej
 • Umów osób fizycznych – roszczenia prywatne
 • Nakazów zapłaty / wyroków sądowych.

ponadto

 • Przedawnionych – w których upłynął termin w którym należało skierować sprawę do sądu .
 • Nieściągalnych – zakończonych bezskuteczną egzekucją komorniczą.
 • Nie rokujących na odzyskanie – gdzie komornik od lat próbuje bezskutecznie odzyskać dla Państwa należności
 • Drobnych należności – których nie opłaca się kierować na drogę sądową.

Abyśmy mogli dokonać wyceny wierzytelności proszę przesłać posiadane dokumenty:

 • Kopie faktur , umów , dokumentów będących podstawą roszczenia
 • Kopie nakazu zapłaty / wyroku sadowego
 • Kopie korespondencji komorniczej , w szczególności postanowienie o umorzeniu egzekucji , wysłuchanie przed umorzeniem

Dokumenty należy przesłać:

Korzyści:

 • Pozbycie się spraw związanych z nierzetelnymi kontrahentami i nieregulowanymi należnościami
 • Poprawa obrazu finansów przedsiębiorstwa
 • zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników, pozwalające uporządkować bilans

Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
fax: 062 767-69-68