۩  USTALANIE NIERUCHOMOŚCI DŁUŻNIKÓW

Pomagamy naszym klientom ustalić majątek nieruchomy dłużnika.

Ustalamy:

 • właściciela  nieruchomości  –  po wskazanym adresie
 • numer księgi wieczystej
 • nieruchomości należące do dłużnika –  według  danych osobowych lub numeu pesel.
 • nieruchomości które były w przeszłości  [5 lat ]  własnością dłużnika.

Ma to szczególne znaczenie jeśli dłużnik po zaciągnięciu zobowiązania lub po wydaniu orzeczenia sądowego nakazującego zapłatę dokonał przeniesienia własności [ w szczególności darowizny ] . Wówczas zasadne jest rozważenie skierowania do sądu wniosku o uznanie takiej czynności za nieważną – SKARGA PAULIAŃSKA .

Egzekucja z nieruchomości często  jest najpewniejszym sposobem na odzyskanie należności.

Abyśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy proszę przesłać posiadane  informacje i dokumenty :

 • Kopie faktur , umów , dokumentów będących podstawą roszczenia
 • Kopie nakazu zapłaty / wyroku sadowego
 • Kopie korespondencji komorniczej , w szczególności postanowienie o umorzeniu egzekucji , wysłuchanie przed umorzeniem
 • Danych osobowych dłużnika / data urodzenia / imiona rodziców
 • Nr pesel dłużnika.

Korzyści:

 • Dzięki ustaleniu  nieruchomości dłużnika możliwe jest dokonanie zabezpieczenia wierzytelności  poprzez wpis na HIPOTECE nieruchomości  [ w sprawach po nakazie zapłaty / wyroku. ]
 • Warunkuje zasadność wytoczenia powództwa – SKARGI PAULIAŃSKIEJ
 • Pomaga podjąć decyzję o zasdności skierowania powództwa do sądu.
 • Ustalenie numeru księgi wieczystej pozwala ustalić potencjalną wiarygodność kontrahenta. Można sprawdzić czy przeciwko właścicielowi nieruchomości toczą się postepowania egzekucyjne lub nieruchomość jest obciążona hipoteką przymusową.

Sprawdzimy dłużnika / ustalimy numer KW / zbadamy treść księgi wieczystej

Dokumenty i informacje  należy przesłać:


Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
faxem: 062 767-69-68
pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt