۩  WINDYKACJA –  PAKIET STANDARD

UMOWA O WSPÓŁPRACY STANDARD OBEJMUJE:
Kompleksową obsługę windykacyjną zleconych spraw na wszystkich etapach. Tabela prowizji poniżej:

 • Dzierżawę pieczęci prewencyjnej do umieszczania na Państwa firmowych pismach. Faktury sygnowane taką pieczęcią stają się ważniejszymi w oczach Państwa kontrahentów. Najprawdopodobniej, w sytuacji gdy będą mieli problemy z płatnościami, to Wy otrzymacie zapłatę, a ktoś inny poczeka miesiąc dłużej. Wielu naszych klientów mogło się już o tym przekonać, więc niewątpliwie w Państwa przypadku będzie podobnie.
 • Wezwania do zapłaty – zaopatrujemy naszych klientów w profesjonalne wezwania do zapłaty, które mogą dodatkowo zawierać informację o współpracy z Kancelarią Intrata
 • Doradztwo w zakresie problematyki prawnej zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń finansowych.
 • Weryfikacje wiarygodności kontrahentów / dłużników
  • Weryfikacja w bazie Biura Informacji Gospodarczych Infomonitor [1]
  • Weryfikacja w bazie Giełdy Wierzytelności Gospodarczych w bazach giełd i rejestrów wierzytelności [3]
  • Weryfikacja w bazach dłużników naszego biura i innych firm windykacyjnych [3]
  • Raport RG – weryfikacja danych rejestrowych podmiotu , numerów identyfikacji podatkowej NIP , Regon [3]
  • Raport zawiera poniższe informacje :
   • NIP, Regon ,
   • Nazwa podmiotu , imiona , nazwiska ,
   • Dane siedziby firmy
   • Data powstania podmiotu , rozpoczęcia działalności ,
   • Profil działalności , forma prawna
   • Organ rejestrowy/ ewidencyjny, nazwa rejestru / ewidencji i numer rejestrowy /

Prowizja od odzyskanych należności w ramach niniejszego pakietu:


Wartość wierzytelności w zł Przeterminowanie  1 – 90 dni Przeterminowanie powyżej 90 dni
Do  20 000 Prowizja  8% + 1% za każdy następny miesiąc
20 001 – 50 000 Prowizja 7% + 1% za każdy następny miesiąc
50 001 – 100 000 Prowizja 6% + 1% za każdy następny miesiąc
Powyżej 100 000 Prowizja 4% + 1% za każdy następny miesiąc

Podane wartości są kwotami netto + 23%vat.

UMOWA O WSPÓŁPRACY – Standard  – 79,00zł / mc

Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
fax: 062 767-69-68