۩ Bezpłatna analiza sprawy

Proponujemy Państwu wykonanie BEZPŁATNEJ wstępnej analizy sprawy i weryfikacji dłużnika w naszych bazach informacyjnych oraz rejestrach dłużników. Po jej wykonaniu przedstawimy Państwu wynik badania oraz sugestie ii zakres postępowania w danej sprawie. Do analizy niezbędne będą informacje lub dokumenty. W przypadku spraw:

 Gospodarczych [ Wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej]

proszę o podanie:

 • nr NIP dłużnika
 • Podanie łącznej kwoty należności głównej
 • Podanie terminu najstarszej płatności
 • swój nr nip oraz dane kontaktowe: telefon , adres email

 Osób fizycznych [ Niewynikających z prowadzenia działalności gospodarczej]

Niezbędne będzie przesłanie dokumentów i informacji:

 • Umowa , weksel lub inny dokument potwierdzający wierzytelność.
 • Podanie łącznej kwoty należności głównej
 • Podanie terminu najstarszej płatności
 • Pomocny będzie Nr PESEL dłużnika
 • swoje dane kontaktowe: telefon , adres email

 Po bezskutecznej egzekucji komorniczej

 • Podanie łącznej pozostałej do zapłaty kwoty należności głównej
 • Kopia nakazu zapłaty / wyroku Sądu
 • Kopie korespondencji komorniczej , w szczególności postanowienie o umorzeniu
  egzekucji , wysłuchanie przed umorzeniem
 • swój nr nip oraz dane kontaktowe: telefon , adres email

Dokumenty należy przesłać: dopisując w temacie ” DO ANALIZY”
mailem na adres: analiza@intratainkasso.pl
faxem: 062 767-­69-­68
pocztą tradycyjną ­ adres w zakładce kontakt
podać należy swój nr telefonu oraz dane kontaktowe.


INFORMACJA : 531-555-000
Email:  analiza@intratainkasso.pl