۩  Ustalanie nieruchomości dłużnika

Odzyskanie należności często nie jest możliwe bez podjęcia dodatkowych działań. Nasza kancelaria w Kaliszu pomaga klientom ustalić nieruchomy majątek osoby fizycznej bądź firmy, która jest dłużnikiem. Poszukiwanie informacji dotyczących mienia może być pomocne w celu przeprowadzenia czynności egzekucyjnych.

Po poszukiwaniach możemy ustalić:

 • fizycznego właściciela majątku, głównie nieruchomości – po wskazanym adresie,
 • numer księgi wieczystej
 • nieruchomości należące do dłużnika – według danych osobowych, numeru pesel lub danych identyfikacyjnych firmy,
 • nieruchomości które były w przeszłości  [5 lat ]  własnością dłużnika.

Ma to znaczenie zwłaszcza, jeśli dana osoba po zaciągnięciu zobowiązania lub po wydaniu orzeczenia sądowego nakazującego zapłatę dokonała przeniesienia własności mienia [m.in. darowizny]. Wówczas zasadne jest rozważenie skierowania do sądu wniosku o uznanie takiej czynności za nieważną – SKARGA PAULIAŃSKA . W ten sposób można ustalić nawet pozornie utajone mienie dłużnika. Poszukiwanie często opiera się na weryfikacji wielu dokumentów stwierdzających stan własności m.in. budynków lub gruntów.

Egzekucja z nieruchomości często  jest najpewniejszym sposobem na odzyskanie należności.

Abyśmy mogli dokonać bezpłatnej analizy majątku, proszę przesłać posiadane informacje i dokumenty, które ułatwią poszukiwania. W szczególności są to:

 • kopie faktur, umów, dokumentów będących podstawą roszczenia wobec firmy lub innego podmiotu,
 • kopie nakazu zapłaty / wyroku sadowego dotyczącego np. zajęcia mienia,
 • kopie korespondencji komorniczej – postanowienie o umorzeniu egzekucji, wysłuchanie przed umorzeniem,
 • danych osobowych dłużnika – data urodzenia / imiona rodziców,
 • nr pesel osoby fizycznej lub dane identyfikacyjne firmy.

Korzyści:

 • dzięki ustaleniu majątku możliwe jest dokonanie zabezpieczenia wierzytelności poprzez wpis na HIPOTECE nieruchomości [w sprawach po nakazie zapłaty / wyroku],
 • warunkuje się zasadność wytoczenia powództwa – SKARGI PAULIAŃSKIEJ,
 • pomaga to podjąć decyzję o zasadności skierowania powództwa do sądu przeciwko osobie fizycznej bądź firmie,
 • ustalenie numeru księgi wieczystej pozwala sprawdzić wiarygodność kontrahenta – można sprawdzić czy przeciwko właścicielowi mienia toczą się postępowania egzekucyjne lub nieruchomość jest obciążona hipoteką przymusową.

Sprawdzimy fizyczny majątek / odszukamy numer KW / zbadamy treść księgi wieczystej.

Dokumenty i informacje  należy przesłać:


Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
faxem: 062 767-69-68
pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt