Zapewniamy naszym klientom możliwość sprawdzenia wiarygodności podmiotów gospodarczych oraz uzyskanie szeregu informacji o badanym przedsiębiorstwie. Dzięki wcześniejszemu sprawdzeniu potencjalnego kontrahenta można uniknąć wielu kłopotów z nierzetelnymi dłużnikami w myśl starej niezmiennej mądrości : „LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ”

 • Weryfikacja wiarygodności w bazach i rejestrach dłużników – pozwala stwierdzić czy badany podmiot gospodarczy widnieje jako dłużnik innych wierzycieli w rejestrach naszej oraz innych firm windykacyjnych. Obecność podmiotu w tym rejestrze może świadczyć o trudnej kondycji finansowej lub niewypłacalności.
 • Weryfikacja RG (dotyczy przedsiębiorców oraz spółek ) – weryfikacja danych rejestrowych podmiotu , numerów identyfikacji podatkowej NIP, Regon .Raport zawiera poniższe informacje:
  • NIP, Regon
  • Nazwa podmiotu , imiona , nazwiska
  • Dane siedziby firmy
  • Data powstania podmiotu , rozpoczęcia działalności
  • Profil działalności , forma prawna
  • Organ rejestrowy/ ewidencyjny, nazwa rejestru / ewidencji i numer rejestrowy / ewidencyjny.

  Raport pozwala ustalić jak długo firma funkcjonuje na rynku, kto jest właścicielem (czasami kontrahenci podają tylko nazwę) ustrzega to od przypadków w których nieuczciwy kontrahent próbuje posługiwać się nieprawdziwą nazwą firmy lub numerem NIP.

 • Weryfikacja spółek zarejestrowanych w KRS – obejmuje uzyskanie takich informacji jak:
  • Skład osobowy zarządu , udziałowców , wspólników , rad nadzorczych , prokurentów ze wskazanie nr pesel
  • Określenie sposobu reprezentacji
  • Wysokość kapitału spółki
  • Sposób i datę powstania
  • Zmiany które zachodziły w spółce od dnia jej powstania.
   (zmiany siedziby , składu osobowego , wysokości udziałów itp.)
  • Powiązania kapitałowe spółki, wspólników , udziałowców , członków zarządu i rad nadzorczych.
  • Aktualne dane rejestrowe spółki (podane do KRS)
  • Sprawozdania finansowe spółki
 • Weryfikacja KW – ksiąg wieczystych nieruchomości dłużnika – pozwala stwierdzić czy badana księga wieczysta nieruchomości dłużnika jest obciążona na rzecz innych wierzycieli oraz czy jest lub była prowadzona egzekucja z nieruchomości dłużnika.

Sprawdź kontrahenta
Zadzwoń: 801 009-544
Email: bok@intratainkasso.pl