Oddłużanie firm i osób fizycznych, antywindykacja

■   Negocjacje z wierzycielami  w niektórych przypadkach możliwe jest doprowadzenie do znacznej redukcji zadłużenia poprzez częściowe umorzenie długu głównego lub częściowe bądź całkowite odstąpienie od odsetek przez wierzyciela.

  Reprezentacja przed sądem  [ roszczenia przedawnione ] – w niektórych przypadkach do sądu kierowane są należności które uległy przedawnieniu . Bardzo często jest tak  gdy dług został kupiony przez firmę windykacyjną od banku , instytucji finansowej lub operatora telekomunikacyjnego.  Istnieją możliwości uchylenia się od zapłaty takich zobowiązań.

■   Wykup długu
Przekazanie wierzytelności podmiotowi, który nie jest stroną konfliktu, to kolejny przykład działań antywindykacyjnych. Oddłużanie firm i przedsiębiorstw z Kielc i okolic może polegać na przeniesieniu wierzytelności poprzez wykupienie należności. Tego typu cesja może wiązać się ze znacznymi oszczędnościami. Bywa, że koszt skupu jest dużo niższy od całkowitej wartości zadłużenia. Podjęcie tego działania może wiązać się z oszczędnościami na poziomie nawet 80%.

■   Działania antyegzekucyjne
Rozpoczęcie procedury komorniczej w celu oddłużenia firmy lub przedsiębiorstwa odbywa się na podstawie decyzji właściwego organu sprawiedliwości. Antywindykacja w tym wypadku polega przed wszystkim na wstrzymaniu czynności egzekucyjnych oraz, gdy jest taka możliwość, umorzeniu postępowaniu. Nasza kancelaria reprezentuje klienta w kontaktach z komornikiem oraz prowadzi z nim rozmowy i negocjacje w celu zawarcia porozumienia korzystnego dla podmiotu, którego dotyczy rozpoczęta procedura.

Jeśli posiadacie Państwo zadłużenie w firmie windykacyjnej która odkupiła dług od pierwotnego wierzyciela np. baku lub firmy telekomunikacyjnej to prosimy o niezwłoczny kontakt. 

Otrzymałeś nakaz zapłaty z sądu?
Masz tylko 14 dni na odpowiedź!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

KONTAKT
Bezpłatna konsultacja

Tel: 531 555 000 , 62 757-00-40
Email: biuro@intratainkasso.pl