۩  Bezzaliczkowa windykacja należności

Wywieranie wpływu psychologicznego na nieprzestrzegającego zasad współpracy płatnika to jedna z podstawowych technik, którą wykorzystuje nasza kancelaria windykacyjna w Kaliszu. Skuteczne odzyskiwanie należności polega również na wypracowaniu autorytetu trzeciej strony w sporze, co ma na celu zmotywowanie do wywiązania się z zobowiązań finansowych. Uświadomienie osobie zadłużonej zagrożeń prawnych, z jakim związana jest jej sytuacja, pozwala na szybkie zmobilizowanie jej do działania. Warto pamiętać, że niespłacanie długów może też wiązać się ze skutkami społeczno-gospodarczymi. Zgodnie z prawem możliwe jest m.in. upublicznienie informacji o zadłużeniu na Giełdzie Wierzytelności, czego większość osób z problemami finansowymi wolałaby uniknąć.

۩ Obsługa windykacyjna na kolejnych etapach odzyskiwania środków

Gdy windykacja należności i długów na etapie polubownym, nie będzie skutkowała wywiązaniem się z zobowiązania, możliwe jest podjęcie kolejnych kroków w celu odzyskania środków. Poza etapem przedsądowym zajmujemy się także obsługą prawną w czasie procesu oraz kontrolowaniem działań egzekucyjnych podjętych w związku z decyzją organu sprawiedliwości. Zajmujemy się reprezentacją klienta przed sądem oraz pośredniczymy w kontaktach z komornikiem.

۩ Zakres obsługi windykacyjnej

Przed podjęciem konkretnych działań zajmujemy się analizą sprawy. Zapoznanie się ze szczegółami konkretnego zlecenia umożliwia dopasowanie technik odzyskiwania należności do danego przypadku. Wstępne etapy naszej pracy nie zobowiązują klienta do wpłacenia zaliczki. Rozliczamy się w formie prowizji naliczanej od kwoty należności. Przed rozpoczęciem czynności ustalamy z klientem ich zakres oraz charakter.

  • Bezpłatna  analiza sprawy
  • Kompleksowa obsługa prowadzonej sprawy  obejmująca wszystkie etapy postępowania.
  • Bez zaliczek i opłat ryczałtowych
  • Prowizja pobierana po odzyskaniu należności
  • Podjęcie działań windykacyjnych w 24 godziny po otrzymaniu zlecenia
  • Pieczęć prewencyjna – dla naszych klientów bez opłat
  • Indywidualnie ustalany rodzaj i zakres  czynności windykacyjnych
  • Kredytujemy koszty zastępstwa procesowego

Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
fax: 062 767-69-68