۩  Skup wierzytelności

Płynność finansowa działalności gospodarczej zależna jest przede wszystkim od otrzymywania regularnych wpływów od płatników. Skup długów i należności to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy nie chcą samodzielnie zajmować się odzyskiwaniem środków od dłużników. Nasza firma wykupująca długi proponuje Państwu skup wierzytelności od osób fizycznych, firm i przedsiębiorstw. W szczególności dotyczy to możliwości sprzedaży:

 • nieopłaconych faktur, umów, weksli – z bieżącej działalności gospodarczej,
 • umów osób fizycznych – windykacja wierzytelności prywatnych,
 • nakazów zapłaty / wyroków sądowych.

Ponadto oferujemy wykup należności:

 • przedawnionych – gdzie upłynął już termin skierowania sprawy do sądu,
 • nieściągalnych – zakończonych bezskuteczną egzekucją komorniczą,
 • nierokujących na odzyskanie – gdzie komornik nie jest w stanie wyegzekwować długu,
 • drobnych – nieopłacalnych w egzekwowaniu na drodze sądowej.

Sprzedaż faktur oraz innego typu nieopłaconych należności to rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób fizycznych i przedsiębiorstw z Kalisza oraz całego województwa wielkopolskiego.

Aby nasza firma skupująca długi mogła dokonać wyceny wierzytelności, konieczne są konkretne dokumenty m.in.:

 • kopie faktur i umów będących podstawą roszczenia,
 • kopie nakazu zapłaty / wyroku sadowego,
 • kopie korespondencji komorniczej, w szczególności postanowienie o umorzeniu egzekucji, wysłuchanie przed umorzeniem.

Dokumenty – faktury, umowy i inne, należy przesłać:

Korzyści ze sprzedaży:

 • pozbycie się spraw związanych z nierzetelnymi kontrahentami i nieregulowanymi wierzytelnościami,
 • poprawa obrazu finansów przedsiębiorstwa,
 • zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników – osób fizycznych lub firm, pozwalające uporządkować bilans.

Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
fax: 062 767-69-68