۩  Skup wierzytelności

Proponujemy państwu odkupienie wierzytelności:

 • Należności z niezapłaconych faktur  – z bieżącej działalności gospodarczej
 • Przedawnionych – w których upłynął termin w którym należało skierować sprawę do sądu .
 • Drobnych należności – których nie opłaca się kierować na drogę sądową.

Abyśmy mogli dokonać wyceny wierzytelności proszę przesłać posiadane dokumenty:

 • Kopie faktur , umów , dokumentów będących podstawą roszczenia

Dokumenty należy przesłać:

 • Informacja: 531 555 000
 • mailem na adres: sekretariat@intratainkasso.pl
 • faxem: 062 767-69-68
 • pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt

Korzyści:

 • Pozbycie się spraw związanych z nierzetelnymi kontrahentami i nieregulowanymi należnościami
 • Poprawa obrazu finansów przedsiębiorstwa
 • zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników, pozwalające uporządkować bilans

Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
fax: 062 767-69-68