۩ Skup wierzytelności od syndyków i likwidatorów przedsiębiorstw 

Proponujemy odkupienie wierzytelności przypadających upadłemu lub likwidowanemu podmiotowi  od jego dłużników.

Jesteśmy zainteresowani wszelkimi wierzytelnościami m.in. :

 • faktura , rachunek umowa , uznanie długu itp.
 • nakaz zapłaty , wyrok  , ugoda sadowa , akt notarialny z nadaną klauzulą wykonalności
 • Zakończone bezskuteczną egzekucją
 • Przedawnione
 • Wymagalne w oparciu o faktury , wyroki , nakazy zapłaty lub inne dokumenty

Abyśmy mogli dokonać analizy wierzytelności prosimy o przesłanie poniższych informacji:

 • Imię i nazwisko / nazwa dłużnika
 • Numer NIP/ REGON/ KRS[ w przypadku podmiotów gospodarczych]
 • Numer PESEL lub data urodzenia przypadku osób fizycznych
 • Dane adresowe dłużnika  oraz wcześniej  inne znane adresy
 • Podanie wysokości zadłużenia (należność główna , odsetki , koszty)
 • Kopie wyroku /  nakazu zapłaty lub innego tytułu wykonawczego.
 • pismo komornika ” informacja o stanie egzekucji”, pismo komornika: „wysłuchanie przed umorzeniem” , „postanowienie o umorzeniu egzekucji” oraz pozostała korespondencja od komornika.
 • Postanowienie Sadu o wyrażeniu zgody na zbycie wierzytelności przez Syndyka.
 • Zwrotne dane kontaktowe i nr telefonu.

INFORMACJE I DOKUMENTACJĘ PROSZĘ PRZESŁAĆ: dopisując w temacie ” WIERZYTELNOŚCI- SYNDYK”


Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
fax: 062 767-69-68