۩ Bezzaliczkowa windykacja należności

Działania windykacyjne prowadzone przez naszą firmę oparte są na niekonwencjonalnych, wypracowanych przez lata i ciągle udoskonalanych technikach wywierania wpływu na  dłużnika. Poprzez zastosowanie presji psychologicznej, wskazaniu realnych zagrożeń prawnych , finansowych oraz społeczno gospodarczych (upublicznienie informacji o zadłużeniu na Giełdzie wierzytelności )  , odpowiedniej motywacji dłużnika i wykorzystania pozycji trzeciej strony w sporze osiągamy bardzo wysoką skuteczność , już na etapie polubownym.

 • Ogólnopolski zasięg działania – prowadzimy sprawy na terenie całego Kraju
 • Zapewniamy reprezentację we wszystkich Sądach w Polsce
 • Wieloletnie doświadczenie i nieszablonowy sposób działania.

۩  Oferujemy kompleksową obsługę prawną prowadzonych spraw na wszystkich etapach:

 • polubownym – przedsądowym
 • sądowym – zapewniając pełną obsługę prawną
 • przedegzekucyjnym
 • egzekucyjnym – nadzorując i wspierając czynności egzekucyjne.

Zapewniamy reprezentację przed Sądem i Komornikiem Sądowym.  Proponowane przez nas formy współpracy są dostosowane do potrzeb i oczekiwań naszych klientów dając możliwość wyboru najkorzystniejszego dla siebie wariantu.

۩  W ramach zlecenia zapewniamy:

 • Bezpłatna  analiza sprawy
 • Kompleksowa obsługa prowadzonej sprawy  obejmująca wszystkie etapy postępowania.
 • Bez zaliczek i opłat ryczałtowych
 • Prowizja pobierana po odzyskaniu należności
 • Podjęcie działań windykacyjnych w 24 godziny po otrzymaniu zlecenia
 • Pieczęć prewencyjna – dla naszych klientów bez opłat
 • Indywidualnie ustalany rodzaj i zakres  czynności windykacyjnych
 • Kredytujemy koszty zastępstwa procesowego

Informacja: 531 555 000
Email: biuro@intratainkasso.pl
fax: 062 767-69-68