۩  Pakiet prewencyjny

■ Pakiety prewencyjne programu „bezpieczna firma”

W obecnej dość trudnej sytuacji rynkowej zapobieganie zatorom płatniczym oraz weryfikacja wiarygodności klientów jest niezwykle ważnym elementem zarządzania w przedsiębiorstwach. W tym celu nasza firma stworzyła pakiety prewencyjne pozwalające zminimalizować ryzyko wystąpienia trudnych lub nieściągalnych należności. W ramach tego programu oferujemy szereg usług prewencyjnych oraz zapewniamy obsługę windykacyjną.

Składamy na Państwa ręce propozycję współpracy w zakresie usług prewencyjnych mających na celu zabezpieczenie przed nierzetelnymi kontrahentami oraz znacząco wpływających na przyśpieszenie wpływów zaległych płatności.

Pieczęć windykacyjna
PROMOCJA – OPŁATA MIESIĘCZNA – 0 ZŁ / MC [ zero zł ]

promocja ograniczona czasowo.
dla pierwszych 50 firm.
Zachęcamy do skorzystania z oferty DZIERŻAWY PIECZĘCI PREWENCYJNEJ

Pieczęć prewencyjna / windykacyjna – to narzędzie dyscyplinujące kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań, umieszczana na Państwa firmowych dokumentach: fakturach, rachunkach, notach, wezwaniach do zapłaty i innych. Uświadomienie odbiorcom konsekwencji wynikających z opóźnienia w zapłacie oraz przekazanie im informacji o współpracy z profesjonalną firmą windykacyjną jest często wystarczającym środkiem zapobiegawczym. Nasz Klient niskim kosztem zabezpiecza się w ten sposób przed lekceważeniem przez kontrahentów terminów płatności.

Korzyści:

Wzrost dyscypliny płatniczej Państwa kontrahentów
Poprawa płynności finansowej dzięki zmobilizowaniu kontrahentów do terminowej zapłaty.
Dzięki zastosowaniu pieczęci prewencyjnej na wezwaniach do zapłaty w większości spraw bezprowizyjnie
odzyskacie należności bez konieczności zlecania windykacji.
Uatrakcyjnienie wizerunku firmy jako przedsiębiorstwa powierzającego obsługę wierzytelności profesjonalnej firmie windykacyjnej Intrata
Mniejsze straty czasu , które dotychczas poświęcany był na działania windykacyjne we własnym zakresie.
Obsługa windykacyjna spraw niesolidnych dłużników.
Wielu naszych klientów mogło się już o tym przekonać, więc niewątpliwie w Państwa przypadku będzie podobnie.

Wzór pieczęci prewencyjnej:

pieczec-prewencyjna

Obsługa windykacyjna z obniżoną o 2 punkty procentowe prowizją , bez dodatkowych opłat, ilość nieograniczona. Stawki ( tabela prowizji >>)

Koszt: 29,00zł netto./mc 0,00zł /mc – dla pierwszych 50 firm.

Zamówienia / informacja
Zadzwoń: 531-555-000
lub napisz: biuro@intratainkasso.pl