۩  Czyszczenie bilansu

Oferujemy Państwu usługę zwaną „czyszczeniem bilansu”, która polega na sprzedaży wierzytelności za symboliczną cenę.

Jesteśmy gotowi kupić zobowiązania:

 • Przedawnione – w których upłynął termin w którym należało skierować sprawę do sądu .
 • Nieściągalne – zakończone bezskuteczną egzekucją.
 • Nie rokujące na odzyskanie – gdzie komornik od lat próbuje bezskutecznie odzyskać dla Państwa należności
 • Drobne należności – których nie opłaca się kierować na drogę sądową.

Abyśmy mogli dokonać wyceny wierzytelności należy przesłać posiadane dokumenty:

 • Kopie nakazu zapłaty / wyroku sadowego
 • Kopie korespondencji komorniczej , w szczególności postanowienie o umorzeniu egzekucji , wysłuchanie przed umorzeniem
 • Kopie faktur , umów , dokumentów będących podstawą roszczenia

Dokumenty należy wysłać:

 • emailem na adres: biuro@intratainkasso.pl
 • faxem: 062 767-69-68
 • pocztą tradycyjną – adres w zakładce kontakt

Korzyści:

 • Pozbycie się spraw związanych z nierzetelnymi kontrahentami i nieregulowanymi należnościami
 • Poprawa obrazu finansów przedsiębiorstwa
 • zamknięcie kont analitycznych poszczególnych dłużników, pozwalające uporządkować bilans

Sprzedaj wierzytelność
Zadzwoń: 531 555 000
Email: sprzedam@intratainkasso.pl